Zasady wystawiania psów rasowych

Zasady sędziowania na wystawach psów Do   podejmowania   decyzji   o   przyznaniu   ocen,   lokat ,  certyfikatów  i  tytułów,…