Ściągawka dla początkujących wystawców

Prezentowanie psów na wystawach być może nie jest zbyt skomplikowane, jednak kilka informacji należy posiadać. Wystawy odbywać się mogą zarówno na terenie otwartym, jak i w halach. Generalnie jest to zależne od pory roku. Należy to wziąć pod uwagę, gdyż deszcz i słońce mogą przysporzyć wielu problemów. To są sprawy oczywiste, trudniejsze jest przyswojenie wiedzy związanej już z samym wydarzeniem.

Po co jeździmy w ogóle na wystawy. Powodów może być kilka, ale podstawowy to uzyskanie uprawnień hodowlanych oraz zdobycie tytułów, które w znacznym stopniu zwiększają prestiż, a przez to i wartość naszych pociech. Ma to znaczenie zarówno dla samców, jak i suk hodowlanych.

Psy na wystawach podzielone są według ras, a w nich według klas. Samce i samice oceniane są osobno. Czasami, gdy w rasie pojawia się dużo psów, mogą powstać dodatkowe podziały, np. względem koloru. Zwykle stosowane klasy to:

 • Klasa młodszych szczeniąt – od 4 do 6 miesięcy
 • Klasa szczeniąt – od 6 do 9 miesięcy
 • Klasa młodzieży –  od 9 do 18 miesięcy
 • Klasa pośrednia – od 15 do 24 miesięcy
 • Klasa otwarta – powyżej 15 miesięcy. Brak górnej granicy wieku.
 • Klasa użytkowa –zwierzęta w wieku powyżej 15 miesięcy do 8 lat, z certyfikatem użytkowości. Organizowana wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI są rasami pracującymi.
 • Klasa championów – dla zwierząt, które posiadają tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej, koniecznie uznanej przez FCI. Klasa nie obejmuje młodzieżowych championatów. Brak górnej granicy wieku.
 • Klasa weteranów – powyżej 8 lat.

Najważniejsze tytuły zdobywane podczas wystaw

 • Zwycięzca Młodzieży – dla pierwszego w klasie młodzieży (psa i suki osobno) z oceną doskonałą -I lokatą,
 • Najlepszy Dorosły Pies/Suka – mogą otrzymać psy i suki z ocenami doskonałymi i lokatą I oraz wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
 • Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) – O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS). Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.
 • Tytuł Najlepszy Weteran w Rasie – w porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą i lokatą I, wybiera się Najlepszego Weterana w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
 • W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
 • CWC/CAC(ang.) – (certyfikat na wystawowego championa/fr. Certificat d’Aptitude au Championnat) wniosek na krajowego championa wystawowego. Właściwie nie jest to tytuł, lecz wniosek na tytuł. Wniosek ten przyznawany jest według uznania sędziego (nie jest to zatem obligatoryjne) tylko psom i sukom z oceną doskonałą i I lokatą w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
 • duże CWC/CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) – wniosek na międzynarodowego championa wystawowego, przyznawany według uznania sędziego na wystawach międzynarodowych i klubowych oraz na wyznaczonych wystawach  krajowych. Może go uzyskać jeden pies i jedna suka w rasie z oceną doskonałą, I lokatą w drodze porównania psów/suk z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do uzyskania Interchampionatu konieczne jest uzyskanie 4 CACIB-ów, w 3 krajach, od 3 sędziów. Minimalny odstęp: 1 rok i 1 dzień,
 • Res. CACIB (CACIB Rezerwowy) – po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek CACIB (w drodze wyboru najlepszego) jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które spełniły wymagania jak do przyznania wniosku CACIB oraz psu/suce z 2 lokatą oceną doskonałą z klasy, w której został przyznany wniosek CACIB,
 • Zwycięzca Grupy (BOG – Best of Group) – o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł Zwycięzcy Rasy oraz należą do tej samej grupy ras według podziału FCI,
 • Zwycięzca Wystawy (BIS – Best in Show) – tytuł przyznawany jest najlepszemu spośród Zwycięzców Grup. Tylko jeden pies na całej wystawie może otrzymać taki tytuł!
 • Tytuły Zwycięzca Polski i Młodzieżowy Zwycięzca Polski przyznawane są na jednej wystawie międzynarodowej w roku, na zasadach jak tytuł NDP/NDS/Zw.Mł. (do końca 2013 Zw. / Zw. Mł.), tytuły Zwycięzca Klubu, Młodzieżowy Zwycięzca Klubu – na wystawach klubowych.
  Więcej informacji w Regulaminach Wystaw dostępnych na stronie Związku Kynologicznego w Polsce w dziale Regulaminy

Zasady uzyskiwania tytułów Championów psów rasowych w Polsce oraz sporo innych wiadomości potrzebnych wystawcom psów znajdują się pod tym linkiem.